William Faulkner

Pisarz amerykański. Pochodził z bogatej rodziny amerykańskiego Południa, zubożałej podczas wojny secesyjnej. Temat wojny secesyjnej będzie się przewijać przez całą twórczość Faulknera. Nie skończył szkoły średniej. Podczas I wojny światowej zaciągnął się do lotnictwa kanadyjskiego, by nie walczyć u boku Jankesów. Po wojnie, w latach 1919-1921, studiował na uniwersytecie, korzystając z praw weterana. W roku 1924 debiutował jako poeta zbiorem wierszy „Marmurowy faun". W Nowym Orleanie poznał Sherwooda Andersona, prekursora amerykańskiej prozy psychoanalitycznej i obyczajowej, który zainteresował się nim i patronował jego pierwszym utworom literackim. Ułatwił mu też publikację pierwszej powieści „Żołnierska zapłata" dwa lata po debiucie poetyckim. Prawie wszystkie powieści Faulknera stanowią jakby sagę, w której autor przedstawił historię Południa i jego mieszkańców w nieuchronnym procesie przemijania i rodzenia się nowej rzeczywistości. Pierwsze utwory nie przysporzyły jednak Faulknerowi popularności. W roku 1925 odbył podróż do Europy, a także jakiś czas pracował jako nadzorca w elektrowni. Sześć lat później (1931) ukazała się jego powieść sensacyjna „Azyl", napisana świadomie dla zdobycia sławy i pieniędzy. Większość życia spędził pisarz na swojej farmie w rodzinnym stanie Missisipi. Jego rodzina nosiła nazwisko: Falkner; pisarz sam dodał do niego „u". Faulknera jako pisarza interesowały postawy bohaterów wobec spraw ogólnoludzkich, takich jak miłość i bohaterstwo, a także los człowieka postawionego wobec sił, którym nie jest w stanie się przeciwstawić, takich jak żywioł i miłość. Autor stworzył własny fikcyjny świat, w którym rozgrywa się akcja większości jego powieści. Jest to kraina Yoknapatawpha (geograficznie odpowiadająca faktycznemu stanowi Missisipi). W niej osadził swoich bohaterów - kilka pokoleń rodów stanów południowych, stojących w obliczu kryzysu dotychczasowej tradycji. Kryzys ów wywołany jest konfliktem między wartościami odziedziczonymi po przodkach a nową, napływającą z Północy kulturą i obyczajowością (m.in. trylogia „Zaścianek", „Miasto", Rezydencja"). William Faulkner jest ponadto autorem powieści „Wściekłość i wrzask" (1929), „Światłość w sierpniu" (1932), „Absalomie, Absalomie..." (1936), „Zstąp, Mojżeszu" (1942) i opowieści wspomnieniowej „Koniokrady" (1962). W roku 1949 został laureatem Nagrody Nobla.
Polecamy