Tycho de Brahe

Wybitny astronom duński. Zgodnie z życzeniem rodziny miał studiować prawo. W roku 1560 nastąpiło zaćmienie Słońca, dobrze widoczne w Danii. To zjawisko rozbudziło w czternastoletnim chłopcu zainteresowanie astronomią. Dwanaście lat później (1572) wykrył w gwiazdozbiorze Kasjopei supernową, to znaczy gwiazdę charakteryzującą się nagłym wzrostem jasności. Po tym odkryciu stał się sławny w całej Europie i król duński wybudował mu za beczkę złota w latach 1576-1580 na wyspie Hven (w pobliżu Kopenhagi) pierwsze w świecie obserwatorium astronomiczne -Uraniborg. Tycho de Brahe kierował nim do roku 1597. W ciągu dwudziestu jeden lat wykonał w Uraniborgu szereg bardzo dokładnych (mimo prymitywnych przyrządów i metod obserwacyjnych) obserwacji planet, co potem posłużyło jego uczniowi Johannesowi Keplerowi do odkrycia prawidłowości ruchu planet i sformułowania tak zwanych praw Keplera. Odkrył dwie nierówności w ruchu Księżyca, to znaczy równanie roczne i wariację. Opracował na podstawie własnych obserwacji kompletny katalog położeń wszystkich (977) gwiazd widocznych gołym okiem z szerokości geograficznej Danii. Na skutek intryg na duńskim dworze królewskim oraz kłopotów materialnych zmuszony został do opuszczenia kraju. W roku 1597 wyjechał do Niemiec. Po dwóch latach pobytu w Niemczech osiadł w roku 1599 w Pradze, gdzie otrzymał stanowisko nadwornego astronoma i matematyka na dworze cesarskim. W Pradze jego pomocnikiem był Johannes Kepler. Tycho de Brahe odkrył 5 nowych komet. Obserwacje jednej z nich już w roku 1577 wykazały, że kometa porusza się po orbicie przecinającej orbity planet, co stanowiło zaprzeczenie starogreckiej teorii, według której komety występowały w atmosferze ziemskiej. Podał także teorię budowy Układu Słonecznego: Ziemia miała być ciałem centralnym, a wokół niej krążyły Księżyc i Słońce. Wokół Słońca krążyły zaś pozostałe planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Uczony pozostawił po sobie wiele prac naukowych i rozpraw. W roku 1923 wydano komplet dzieł Brahego, zawartych w dziesięciu dużych tomach. Tycho de Brahe w młodości stracił w pojedynku część nosa. Swoje kalectwo ukrywał pod wykonaną przez siebie srebrną protezą.
Polecamy