Thomas Jefferson

Amerykański polityk, uczony i dyplomata, przywódca rewolucji amerykańskiej. Urodził się w Shadwell w stanie Wirginia. Ojciec zostawił mu w spadku duży majątek ziemski. W młodości interesował się naukami przyrodniczymi i malarstwem. Studiował przez parę lat prawo i w roku 1767 został członkiem adwokatury stanu Wirginia. Dwa lata później wszedł do House of Burgess - przedstawicielstwa ustawodawczego Wirginii. W 1774 roku wydał broszurę „Ogólne spojrzenie na kwestie praw brytyjskiej Ameryki", w której odmawiał parlamentowi angielskiemu prawa do uchwalania ustaw dla kolonii w Ameryce. Rok później został delegatem stanu Wirginia na Kongres Kontynentalny, na którym zgłosił kilka zasadniczych projektów ustaw, m.in. ustawę o wolności i równości wyznań i ustawę o powszechnej edukacji publicznej. W latach 1775-1783 przewodził walkom o niepodległość. Był autorem ogłoszonej w roku 1776 Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. W latach 1779- 1781    piastował urząd gubernatora Wirginii, lecz później wycofał się z życia publicznego. Napisał wtedy jedyną swoją książkę „Uwagi o stanie Wirginia", w której m.in. zdecydowanie sprzeciwił się niewolnictwu. Po śmierci żony w roku 1782    (mieli sześcioro dzieci) powrócił do polityki i wkrótce został członkiem II Kongresu Kontynentalnego (1783-1784). W latach 1785-1789 był amerykańskim posłem we Francji, zastępując Benjamina Franklina. Po powrocie do kraju pod koniec roku 1789 został pierwszym sekretarzem stanu. W latach 1797-1801 pełnił urząd wiceprezydenta po przegranej w wyborach prezydenckich z Johnem Adamsem. W latach 1801-1809 dwukrotnie sprawował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najważniejszym wydarzeniem podczas jego prezydentury był zakup Luizjany od Francji (1803).W roku 1807 zakazał w całym kraju przywozu niewolników. Dwa lata później wycofał się z życia publicznego i nie chciał kandydować na urząd prezydencki po raz trzeci. Założyciel uniwersytetu stanu Wirginia w Charlottesville. Wszechstronnie uzdolniony: znał kilka języków, interesował się naukami przyrodniczymi i matematyką, okazał się zdolnym architektem. Był wieloletnim przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Uważa się go za ideologa i założyciela partii demokratycznej. Jest bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych.
Polecamy