Thomas Alva Edison

Wszechstronny wynalazca amerykański. Był samoukiem. Uczęszczał do szkoły jedynie trzy miesiące - nauczyciel uznał, że jest opóźniony w rozwoju. Mając 12 lat, został gazeciarzem na kolei. Od 15 roku życia pracował jako operator telegraficzny na kolei w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, poświęcając wolny czas na samokształcenie. Mając 21 lat, dokonał pierwszego wynalazku - elektrycznej maszyny do liczenia głosów. Udało mu się ulepszyć system telegraficzny; wykorzystał go w celu przekazywania abonentom kursów złota na giełdzie, za co otrzymał ogromną jak na owe czasy sumę 40 tysięcy dolarów. W roku 1876 osiedlił się w Menlo Park i założył tam pierwsze w historii laboratorium naukowo-badawcze, zatrudniające specjalistów z różnych dziedzin. W tym czasie udoskonalił telefon Bella przez zastosowanie cewki indukcyjnej i mikrofonu węglowego, dzięki czmu uzyskał zwiększenie głośności. W roku 1877 wynalazł fonograf - pierwsze na świecie urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku, a dwa lata później (1879) żarówkę elektryczną, którą zaopatrzył następnie w cokół i gwint zwany gwintem Edisona, a także wprowadził równoległe łączenie lamp. W roku 1882 uruchomił w Nowym Jorku pierwszą w świecie elektrownię do użytku publicznego - jego firma General Electric Company sprzedawała prąd prywatnym odbiorcom. Rok później zainteresował się przyczyną czernienia żarówek. Wykrył tzw. zjawisko Edisona, które polega na tym, że w niemal doskonałej próżni może płynąć prąd między dwoma nie stykającymi się przewodami. Zjawisko to zostało później wykorzystane w lampach elektronowych z termokatodą. W roku 1887 przeniósł się do West Orange, gdzie mieszkał do końca życia. Był już wtedy właścicielem wielu przedsiębiorstw zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Cały czas pracował nad udoskonaleniem swoich wynalazków. W fonografie zastąpił folię cynową do zapisu dźwięku warstwą wosku naniesioną na drewniany walec (1889). Z tego okresu pochodzą m.in.: elektrodynamiczny hamulec kolejowy, kineskop (aparat do oglądania ruchomych obrazów naniesionych na perforowaną taśmę celuloidową), aparat do zapisywania rozmów telefonicznych, dyktafon, powielacz. W roku 1904 wynalazł akumulator zasadowy żelazo-niklowy. Przez większość życia cierpiał z powodu poważnie osłabionego słuchu. Był autorem ponad 1000 wynalazków. W roku 1927 został członkiem National Academy of Sciences. (Narodowej Akademii Nauk).
Polecamy