Stefan Banach

Wybitny polski matematyk, samouk. Jako nieślubne dziecko, został oddany na wychowanie do krakowskiej praczki. Żeby móc ukończyć szkołę średnią, zarabiał, dając korepetycje. Matematyki wyższej nauczył się sam. Po zdaniu egzaminów na Politechnice Lwowskiej, został przyjęty na Ul rok studiów. Jednakże w roku 1914 porzucił studia i przeniósł się do rodzinnego Krakowa. Przypadkowo spotkany profesor Hugo Steinhaus zaopiekował się młodym matematykiem, który w roku 1920 został asystentem na Politechnice Lwowskiej i w tymże roku obronił pracę doktorską z matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, nie mając ukończonych studiów. W roku 1924 został profesorem na uniwersytecie. W roku 1939 otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności i został jej członkiem. W latach 1939-1941 był dziekanem Wydziału Matematycznego na Uniwersytecie Lwowskim i członkiem-korespondentem Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Zmarł na krótko przed objęciem katedry matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był autorem podręczników matematyki dla studentów i uczniów szkół średnich, a także współzałożycielem czasopisma „Studia Mathematica" i jednym z inspiratorów „Monografii Matematycznych". Wraz ze swymi uczniami: Stanisławem Mazurem, Władysławem Or-liczem i Julianem Pawtf . łem Schau-derem, stworzył szkołę lwowską, która wespół ze szkołą warszawską wydźwignęła matematykę polską na jedno z czołowych miejsc w świecie. Autor wydanej w roku 1932 monografii „Theorie des operationes lineaires" — pierwszej w świecie książki poświęconej ogólnej teorii przestrzeni liniowo-metrycznych. Zajmował się także analizą funkcjonalną, teorią funkcji analitycznej i rzeczywistej, teorią mnogości oraz teorią szeregów ortogonalnych. Był autorem wielu rozwiązań i pojęć, które na stałe weszły do matematyki, m.in. wprowadził jedno z najważniejszych pojęć analizy funkcjonalnej — przestrzeń typu B zwaną przestrzenią Banacha. Jest to przestrzeń liniowa (wektorowa), normowana i zupełna, w której odległość 2 dowolnych elementów x i y jest określona jako liczba II x - y II. Stefan Banach znany był z oryginalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy naukowej.
Polecamy