Rudolf Diesel

Inżynier niemiecki, konstruktor silników spalinowych. Dorastał w Paryżu do roku 1870, kiedy to jego rodzina zmuszona była wyjechać do Anglii na skutek wybuchu wojny francusko-pruskiej. Przez pewien czas mieszkał w Londynie, skąd został wysłany do Augsburga, rodzinnego miasta ojca, w celu kontynuowania nauki. Jakiś czas później wyjechał do Monachium na studia do Technische Hochschule (Wyższej Szkoły Technicznej). Tu odnalazł swoje powołanie - studia inżynieryjne pasjonowały go. Jako wybitnie uzdolniony student, został przedstawiony Carlowi von Linde, inżynierowi specjalizującemu się w projektowaniu i produkcji urządzeń chłodniczych, dla którego zaczął pracować w paryskiej firmie Lindego w roku 1880. Jego zadaniem było teoretyczne udoskonalenie silnika spalinowego z wykorzystaniem cyklu Carnota. Poświęcił temu wiele czasu, przeprowadzając eksperymenty z zastosowaniem jako paliwa amoniaku. W końcu roku 1890 objął stanowisko inżyniera w firmie Lindego w Berlinie. W dalszym ciągu prowadził prace nad ulepszeniem silnika spalinowego. W roku 1892 uzyskał na niego patent w Niemczech, a w następnym roku opublikował pracę teoretyczną pt. „Teorie und Konstruktion eines rationellen Wäremotors". Po nieudanych próbach z silnikiem spalinowym na pył węglowy, spalany w powietrzu sprężonym do 250 atmosfer, zaczął produkować serie coraz bardziej udanych modeli przy poparciu finansowym Maschinenfabrik z Augsburga i zakładów Kruppa. W roku 1897 skonstruował wysokoprężny spalinowy silnik tłokowy o samoczynnym zapłonie, wywoływanym przez sprężenie powietrza do 3,5 MPa (35 atmosfer). Było to jego największe osiągnięcie. Ten rodzaj silnika wysokoprężnego, zwany odtąd silnikiem Diesla albo po prostu dieslem, pracował na ciężkim paliwie ciekłym (olej napędowy), w którym zapłon paliwa wtryśniętego do komory spalania następuje od powietrza nagrzanego wskutek sprężania. W tym samym roku (1897) silnik został wdrożony do produkcji. Wysokie walory techniczne tego silnika, a także zastosowanie ropy naftowej jako paliwa spowodowały jego szybkie rozpowszechnienie w przemyśle i transporcie. Ostatnie lata Diesel poświęcił pracom nad konstrukcją silnika do potrzeb żeglugi. Zginął w nie wyjaśnionych okolicznościach w katastrofie okrętowej w kanale La Manche.
Polecamy