Pieter Bruegel

Jeden z najwybitniejszych malarzy niderlandzkich. Uczył się malarstwa w Antwerpii u Pietera Coecke van Aelesta, a następnie do około 1544 roku pracował w warsztacie graficznym Hieronima Coecke'a. Pierwszą pewną datą w biografii malarza jest rok 1551, kiedy to został wyzwolony na mistrza i przyjęty do cechu malarzy. W roku 1552 odbył podróż do Włoch. Po powrocie działał nadal w Antwerpii do roku 1563. W tymże roku przeniósł się do Brukseli, gdzie tworzył do końca życia. Malował najczęściej sceny z życia ludu, dlatego nazywany jest Chłopskim. Podobno, by lepiej poznać zwyczaje chłopów, uczestniczył w różnych ich uroczystościach przebrany w chłopski strój. W jego twórczości można wyróżnić trzy okresy. W pierwszym artysta skoncentrował się na malowaniu pejzażu. Zainteresowanie to rozbudziła podróż do Włoch. Bruegel starał się oddać w swoich obrazach piękno alpejskiej przyrody. W drugim okresie powstawały prace graficzne, najczęściej o tematyce alegorycznej, m.in. „Lenistwo", „Roztropność", „Nadzieja". Ujęciem tematu nawiązywał do prac Hieronima Boscha w serii sztychów z roku 1557. W tym czasie powstają także obrazy z serii „Przysłowia" (1559), będące szeregiem scen rodzajowych ilustrujących poszczególne przysłowia niderlandzkie, i „Zabawy dziecięce" (1560). W trzecim okresie (ostatnim) powstały najbardziej znane dzieła: seria obrazów z cyklu „Kalendarz" (1565), „Kraina lenistwa" (1567), „Ślepcy" (1568), „Żebracy" (1569). Bruegel jest twórcą nowej koncepcji pejzażu, a najdoskonalszym tego wyrazem jest cykl „Kalendarz", który przedstawia człowieka w określonych porach roku lub miesiącach, organicznie włączonego w życie przyrody. Był także mistrzem malarstwa figuralnego zarówno w scenach biblijnych, jak i rodzajowych: „Budowa wieży Babel" (1563), „Kazanie Jana Chrzciciela" (1565), „Taniec chłopski" (1568), oraz w kompozycjach alegorycznych, jak np. „Karnawał i post" (1559). Postacie zbudowane są z uproszczonych brył, rozgraniczonych układem zdecydowanych plam barwnych. Autor rysunków, zaliczanych do arcydzieł tego gatunku. Sztuka Bruegla miała istotny wpływ na malarstwo rodzajowe i pejzażowe w XVII wieku. Malarzami byli także dwaj synowie Bruegla: Pieter (1564—1638) zwany Piekielnym (od obrazów przedstawiających piekło) oraz Jan (1568-1625) zwany Aksamitnym (kwiaty i pejzaże).
Polecamy