Mahomet Muhammad IbnAbdAllah

Twórca i prorok islamu, a także prawodawca. Pochodził z Mekki z rodziny kupieckiej, z plemienia Kurajszytów. Najpierw trudnił się pasterstwem, potem był przewodnikiem karawan kupieckich. Mając dwadzieścia pięć lat, ożenił się ze starszą od siebie bogatą wdową, Chadidżą. Usłyszawszy o jedynym Bogu od Żydów i chrześcijan żyjących w Mekce, w wieku czterdziestu łat nabrał przeświadczenia, że jedyny Bóg panujący nad całym wszechświatem objawił mu się za pośrednictwem archanioła Gabriela i przeznaczył go do szerzenia prawdziwej wiary. Najpierw zaczął nauczać wśród rodziny i znajomych, a następnie, od roku 613 - publicznie. W miarę jak jego nauki zyskiwały zwolenników, władze Mekki uznały go za osobę niebezpieczną, podważającą ich autorytet. W trosce o własne bezpieczeństwo Mahomet wraz z grupą zwolenników uciekł w roku 622 do Medyny. Ucieczka ta zwana hidżrą stanowiła punkt zwrotny w życiu Mahometa, którego zwolennicy zaczęli nazywać Prorokiem (od hidżry liczą się lata w kalendarzu islamskim i era muzułmańska). Wkrótce liczba jego zwolenników wyraźnie wzrosła, a on sam, uzyskawszy znaczące stanowisko w mieście, założył gminę islamską i stał się w niej niemalże władcą absolutnym. Gdy nową wiarę przyjęły plemiona mieszkające wokół Medyny, Mahomet wezwał swoich zwolenników do tzw. świętej wojny - dżihadu, z niewiernymi w Mekce. Pokonawszy swych przeciwników, odbył w roku 630 tryumfalną pielgrzymkę do tego miasta i skłonił jego mieszkańców do przyjęcia islamu. Zjednoczywszy całą Arabię, uczynił z Mekki oficjalną stolicę nowego państwa. Zgodnie z zaleceniem Proroka, odtąd wszyscy wyznawcy islamu podczas modlitwy mieli się zwracać w stronę Mekki. Mahomet głosił, że wobec Boga wszyscy są równi, co przysporzyło mu zwolenników w uboższych warstwach społeczeństwa. Zmarł nagle w Medynie, a na miejscu, gdzie umarł, wzniesiono meczet. Przed śmiercią przekazał władzę ojcu swej ostatniej żony Aiszy, Abu Bekrowi. (Prorok, mimo iż nakazał mężczyznom mieć najwyżej dwie żony, sam miał ich dziesięć, a oprócz nich wiele konkubin). Nauki Mahometa zostały spisane przez jego następców w Koranie - świętej księdze islamu.
Polecamy