Ludwik XIV

Król Francji, syn Ludwika XIII z dynastii Burbonów. Królem Francji został w roku 1643, mając pięć lat. Do czasu osiągnięcia pełnoletności formalnie rządziła w jego zastępstwie matka, Anna Austriaczka. Faktyczne rządy sprawował jednak kardynał Jules Mazarin - pierwszy minister na dworze francuskim. Po dojściu do pełnoletności, przejmując oficjalnie rządy, wypowiedział w parlamencie francuskim słynne zdanie: „Państwo to ja". Pozbawił znaczenia politycznego arystokrację, otoczył się zdolnymi urzędnikami pochodzącymi z mieszczaństwa i zubożałej szlachty, po śmierci Mazarina przejął ster rządów we Francji. Zakładał manufaktury, popierał handel i rzemiosło, uporządkował finanse. W efekcie po kilku latach sprawowania rządów absolutnych ożywił francuską gospodarkę, wzbogacił skarb królewski, utworzył silną armię i flotę. W podparyskiej miejscowości -Wersalu, zbudował wspaniały pałac, stanowiący godną oprawę jego majestatu. Będąc hojnym mecenasem pisarzy i artystów, przyczynił się do rozkwita francuskiej literatury, muzyki, teatru i sztuki. Jako władca chciał uczynić z Francji największą potęgę Europy, dlatego angażował się w wiele konfliktów zbrojnych, licząc na zdobycze terytorialne. W latach 1667-1668 walczył z Hiszpanią o Flandrię, a w latach 1672-1679 - o Holandię. Wydatki na prowadzenie wojen oraz rozrzutny tryb życia dworu, a także kilkuletni nieurodzaj odbiły się na gospodarce kraju. Żeby temu zaradzić i napełnić ponownie skarb państwa, Ludwik XIV wprowadził pogłówne - podatek, który musiał płacić każdy mieszkaniec Francji. Królowi zarzucano nietolerancję religijną, zwłaszcza po odwołaniu edyktu nantejskiego z roku 1598 (przyznającego hugenotom wolność wyznania i równouprawnienie polityczne) i prześladowaniu protestantów, w wyniku którego zaczęli oni masowo opuszczać Francję. Ludwik XIV wchodził równocześnie w konflikty z papiestwem. Wydarzenia te doprowadziły do powstania koalicji antyfrancuskiej - Ligi Augsburskiej (państwa po-łudniowoniemieckie, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Anglia). Mimo że wojny z Ligą nie przyniosły zmian terytorialnych, spowodowały zachwianie gospodarki Francji. Po 72 latach panowania władca przekazał tron swemu prawnukowi, Ludwikowi XV. Ludwik XIV znany jest także z powiedzenia „Po nas choćby potop".
Polecamy