Louis Daguerre

Wynalazca francuski, twórca dagero-typii, pierwszej techniki fotograficznej nadającej się do praktycznego zastosowania. Urodził się w Cormeilles-en-Pa-ris w północnej Francji. Był malarzem. W roku 1822 zaprojektował dioramę, obraz, którego pewne części były nieprzezroczyste, inne zaś przezroczyste (w zależności od użytych farb). Odpowiednio oświetlony dawał wrażenie trójwymiarowości. Daguerre zawsze interesował się możliwością automatycznego powielania obrazów. Pierwsze próby zbudowania aparatu fotograficznego były nieudane. W roku 1826 nawiązał współpracę z Nicepho-re'em Niepce'em, który również interesował się tym zagadnieniem i miał na swoim koncie pewne osiągnięcia. Zrobił bowiem pierwsze fotografie z natury, ale były one złej jakości, a czas naświetlania wynosił osiem godzin. W roku 1833 Niepce zmarł, Daguerre zaś kontynuował prace. Dwa lata później (1835) uzyskał pierwsze dagerotypy, a w 1839 roku publicznie zademonstrował swoją metodę, nie opatentował jej jednak. Rząd francuski przyznał mu za ten wynalazek Legię Honorową oraz pensję (pensję otrzymywał także syn Niepce'a). Wynalazek Daguerre'a stał się niebawem znany na całym świecie. Dagerotyp był unikalnym obrazem fotograficznym, uzyskiwanym na posrebrzanej płytce metalowej poddanej działaniu par jodu, naświetlanej i wywoływanej w parach rtęci, następnie utrwalanej w roztworze soli kuchennej. Czas naświetlania fotografii Daguerre skrócił do 30-20 minut dzięki zastosowaniu innych związków chemicznych niż Niepce, który stosował jako substancję światłoczułą asfalt syryjski. Daguerre płytkę metalową pokrył jodkiem srebra. W ciągu krótkiego czasu od publicznej prezentacji metody Daguerre'a sposób wykonywania dagerotypów udoskonalono, dodając do jodku srebra bromek srebra, przez co czas naświetlania jeszcze się skrócił - umożliwiło to wykonywanie zdjęć portretowych. Wynalazek Da-guerre'a stał się bodźcem do dalszych odkryć w tej dziedzinie. W 1839 roku angielski uczony, Henry Fox Talbot, opatentował swoją metodę fotograficzną zwaną od jego nazwiska talbotypią (w metodzie tej uzyskiwano najpierw obraz negatywowy). Okazało się przy tym, że Anglik dwa lata wcześniej od Daguerre'a zrobił pierwsze fotografie, ale przerwał prace, zajęty innymi zagadnieniami. Z tego powodu za ojca fotografii uważa się Louisa Daguerre'a.
Polecamy