Konstantyn Wielki

Cesarz rzymski od 306 roku. Syn Kon-stancjusza I Chlorusa, wysokiego rangą dowódcy, i Heleny. Konstantyn spędził młodość w Nikomedii, która była siedzibą dworu cesarza Dioklecjana. Po abdykacji cesarza (305) ojciec Konstantyna został władcą zachodniej połowy cesarstwa rzymskiego, ale po roku zmarł i wojsko obwołało cesarzem jego syna. Konstantyn Wielki pobił nad Renem Germanów i zabezpieczył granice państwa. Część wodzów nie chciała pogodzić się z jego wyborem na cesarza, co wywołało wojny domowe. W roku 312 pokonał ostatecznie swoich rywali do tronu, Maksy-mina i Maksencjusza. Legenda mówi, że przed bitwą z Maksencjuszem zobaczył na niebie krzyż z napisem: In hoc signo vinces - „Pod tym znakiem zwyciężysz". W następnym roku (313) ogłosił edykt mediolański, w którym zrównał chrześcijaństwo z religią rzymską. Zawarł też układ z władcą wschodniej połowy cesarstwa, Licyniuszem, i przestrzegał tej umowy, dopóki było mu to wygodne. W roku 323 zaatakował i pokonał Licyniusza i zawładnął całym cesarstwem rzymskim. W 325 roku przewodniczył (choć nie był wtedy jeszcze chrześcijaninem) soborowi nicejskiemu i zatwierdził jego postanowienia. Był pierwszym chrześcijańskim cesarzem rzymskim. Mimo że ochrzcił się pod koniec życia, prowadził politykę sprzyjającą rozwojowi nowej wiary, czym przyczynił się do przekształcenia chrześcijaństwa z prześladowanej sekty w główną religię Europy. Konstantyn Wielki to także reformator państwa. Podzielił cesarstwo na cztery prefektury: Wschód, Ilirię, Italię i Galię. Dokonał rozdziału władzy cywilnej od wojskowej, dzieląc wojsko na armię polową i oddziały graniczne. Gwardię pretorianów zastąpił gwardią przyboczną. Wydał prawo, na mocy którego pewne zawody stawały się dziedziczne (m.in. piekarze i rzeźnicy), a także dekret zakazujący kolonom - dzierżawcom gruntów, opuszczania ziemi. W roku 330 przeniósł stolicę do miasta zbudowanego na miejscu Bizancjum i nazwał je Konstantynopolem (obecny Stambuł). W czasie jego panowania rozpoczęto też budowę kilku najsłynniejszych w świecie kościołów, w tym m.in. kościoła Narodzenia w Betlejem i kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie.
Polecamy