Konfucjusz

Chiński myśliciel i filozof, twórca konfucjanizmu. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wszechstronnie wykształcony, pracował na rozmaitych stanowiskach w rodzinnym państwie Lu (obecna prowincja Shandong). W czasach Konfucjusza Chiny były państwem rozdrobnionym, a w kraju panował chaos. Konfucjusz dążył do przywrócenia naruszonego porządku społecznego, a idea ta stała się podstawą jego doktryny filozoficznej i społeczno-etycznej, zwanej konfucjanizmem, w której kładł nacisk na sposoby rządzenia, doskonalenia osobowości oraz współżycia członków społeczeństwa. Idealizował przy tym przeszłość z czasów pierwszych władców z okresu Zachodniego Zhou (Czou). Twierdził, że ład społeczny zapanuje wtedy, gdy będzie się przestrzegać pięciu podstawowych zależności: syna od ojca, żony od męża, młodszego brata od starszego, podwładnego od panującego, przyjaciela od przyjaciela. Podstawowym ogniwem społecznym powinna być rodzina. Doktrynę swoją rozwijał przez całe życie. Publicznie zaczął ją głosić około 530 roku p.n.e. Około 510 roku p.n.e. został powołany na dwór księcia Lu. W latach 502-497 p.n.e. sprawował wiele funkcji ministerialnych - był m.in. najwyższym sędzią księstwa Lu. Konfucjusz usiłował wprowadzić swoją naukę do praktycznej działalności politycznej przez wydawanie odpowiednich rozporządzeń. W 497 roku p.n.e. został zmuszony do opuszczenia dworu. Przez kilkanaście lat wędrował wraz z uczniami po księstwach chińskich w poszukiwaniu władcy, który by zechciał jego doktrynę wcielić w życie. Nie znalazłszy, wrócił w 484 roku p.n.e. do księcia Lu i poświęcił się przekazywaniu wiedzy uczniom. Zmarł w wieku 72 lat. Po pewnym czasie jego życie stało się legendą, a konfucjanizm od 195 roku p.n.e. został religią państwową. Konfucjuszowi przypisuje się redakcję lub autorstwo „Wujing" („Pięcio-księgu") kanonu konfucjańskiego: „I-cing" („Księga przemian"), „Szycing" („Księga pieśni"), „Szu-cing" („Księga dokumentów"), „Licy" („Zapiski o obyczajach") i „Czunciu" („Wiosny i jesienie") - kronika księstwa Lu.
Polecamy