Kleopatra VII

Ostatnia królowa Egiptu. Pochodziła z dynastii Ptolemeuszów. Po śmierci ojca Ptolemeusza XII Auletesa zasiadła na tronie w 51 roku p.n.e. wspólnie ze swoim dziesięcioletnim bratem Ptolemeuszem XIII Dionizosem, którego zgodnie z ówczesnym egipskim zwyczajem poślubiła. W 47 roku p.n.e. została przez niego pozbawiona władzy i musiała uchodzić do Syrii. W następnym roku odzyskała tron dzięki pomocy Cezara. Wkrótce wybuchła tzw. wojna aleksandryjska, podczas której Cezar zwyciężył brata Kleopatry, kazał jej poślubić drugiego brata Ptolemeusza XIV i osadził ich oboje na tronie. Mimo iż Kleopatra nominalnie panowała razem z bratem i jednocześnie mężem - rządziła samodzielnie. Ze związku z Cezarem urodziła w 47 roku p.n.e. jego jedynego syna - Cezariona (zamordowanego w 30 roku p.n.e. na rozkaz Oktawiana). W roku 46 udała się wraz z mężem do Rzymu, aby uzyskać potwierdzenie swej władzy. Cezar przyznał im tytuł sprzymierzeńców i przyjaciół narodu rzymskiego. Po powrocie z Rzymu do Aleksandrii w roku 44 p.n.e. Kleopatra, chcąc uzyskać pełnię władzy, zamordowała męża. W roku 41 została wezwana przez Marka Antoniusza, aby wyjaśnić, dlaczego udzieliła pomocy mordercy Cezara, Kasjuszowi. Marek Antoniusz, zachwycony jej urodą i osobowością, nie tylko nie ukarał królowej Egiptu, ale pojechał za nią do Aleksandrii. Tam na życzenie Kleopatry kazał zamordować jej młodszą siostrę, Arsinoe, jako konkurentkę do tronu. Na przełomie 37 i 36 roku p.n.e. Kleopatra poślubiła Marka Antoniusza (mimo że nie miał on jeszcze formalnego rozwodu ze swą żoną Oktawią). Z tego związku urodziły się bliźnięta: Aleksander Helios i Kleopatra Selene. Po wypowiedzeniu wojny Egiptowi przez Rzym Marek Antoniusz opowiedział się po stronie Kleopatry. W 31 roku p.n.e. po klęsce Antoniusza pod Akcjum i jego śmierci popełniła samobójstwo (według tradycji ukąsiła ją kobra królewska). Kleopatra była kobietą o fascynującej urodzie, nieprzeciętnie inteligentną, energiczną i ambitną, o silnym charakterze. W swoim kraju cieszyła się wielką popularnością. Przez związki z Cezarem i Markiem Antoniuszem chciała przywrócić Egiptowi jego dawną potęgę.
Polecamy