Kim Ir Sen

Komunistyczny przywódca Korei Północnej . Urodził siew wiosce koło Phenianu. W roku 1924 wraz z ojcem opuścił należącą do Japonii Koreę i udał się do północnych Chin (Mandżuria). Dwa lata później wstąpił do chińskiego związku młodzieży komunistycznej. W latach 1929-1930 był więziony. Po uwolnieniu został w roku 1931 członkiem Komunistycznej Partii Chin. W roku 1932, po zajęciu Mandżurii przez Japonię, zorganizował pierwszy koreański oddział partyzancki do walki z Japończykami, a następnie przekształcił go w armię partyzancką działającą wspólnie z partyzantką chińską w południowo-wschodniej Mandżurii i północnej Korei. W roku 1936 był współtwórcą Stowarzyszenia Odrodzenia Ojczyzny, powstałego w Mandżurii, a rok później stanął na czele koreańskiej armii ludowo-rewolucyj-nej, utworzonej z oddziałów partyzanckich. W roku 1945 wkroczył wraz z wojskami radzieckimi (prawdopodobnie po przeszkoleniu w Moskwie) do Korei Północnej i jako I sekretarz (1945-1946) stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Komunistycznej Partii Korei. Od roku 1948 był premierem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W roku 1950 został naczelnym dowódcą sił zbrojnych i w tymże roku wkroczył z armią do Korei Południowej, którą spod panowania Japończyków wyzwolili Amerykanie. Trzyletnią wojnę zakończył układ rozejmowy. Po wojnie w 1953 roku Kim Ir Sen otrzymał tytuł Bohatera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W tym samym roku został mianowany marszałkiem. Stosując terror polityczny wobec własnego narodu i izolując kraj od zagranicy, zdobył władzę dyktatorską. Kiedy w 1972 roku zrezygnował z funkcji premiera, utworzono specjalnie dla niego urząd prezydenta. Po tym fakcie skupił w swoim ręku pełnię władzy. Otoczony oficjalnym kultem jako Wielki Wódz, był realizatorem skrajnie totalitarnego systemu sprawowania władzy. Nazywano go także Wielkim Nauczycielem, Czerwonym Słońcem Korei. Za życia wystawiono mu około 35 tysięcy pomników. Jego myśli, spisane w 20 tomach pt. „Dżucze", ryto na skałach, ścianach domów i w miejscach publicznych. Do miejsca jego urodzenia organizowano pielgrzymki. Następcą Kim Ir Sena został jego najstarszy syn Kim Dzongil.
Polecamy