Jezus Chrystus

Centralna postać i założyciel wiary chrześcijańskiej. Bóg, który stał się człowiekiem, druga osoba Trójcy Świętej, wcielona w historycznie żyjącego człowieka. Na podstawie źródeł nie można napisać biografii Jezusa, a jedynie wyszczególnić najważniejsze fakty z jego życia. Pewne jest, że Jezus żył w pierwszych trzydziestu latach n.e. za czasów Heroda I Wielkiego i jego syna Heroda Antypa-sa. Pochodził z rodu Dawida. Jego matką była Maria poślubiona Józefowi. Dzieciństwo i młodość spędził w Nazarecie leżącym w Galilei, a jego językiem ojczystym był aramejski. Po przyjęciu około roku 27/28 chrztu z rąk Jana Chrzciciela rozpoczął działalność publiczną, choć są przypuszczenia, że nauczał dopiero po jego uwięzieniu. Jako prorok, nauczyciel i uzdrowiciel działał głównie w Galilei i Jerozolimie, a także w Samarii i w okolicach Galilei. Miał wielu zwolenników swoich poglądów. Jako świadków swojej działalności i powierników nauk powołał dwunastu apostołów. Wśród nich wyróżnił Piotra, który po śmierci Jezusa miał zostaćs jego następcą na ziemi. Podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii, błogosławiąc chleb i wino, które dał do spożycia jako swoje Ciało i Krew. W ogrodzie Getsemani na Górze Oliwnej został pojmany w wyniku decyzji sanhedrynu (żydowska instytucja religijna i sądownicza w starożytnej Judei) oraz zdrady Judasza Iszkariota, a następnie zaprowadzony przed arcykapłanów, Annasza i Kajfasza, oraz sanhedryn. Wysoka Rada postanowiła uśmiercić Jezusa pod zarzutem bluźnierstwa. Wyrok śmierci przez ukrzyżowanie został wydany przez rzymskiego prefekta Poncjusza Piłata w wyniku nacisków Żydów. Ukrzyżowanie było rzymskim sposobem wykonywania kary śmierci. Jezus umarł na krzyżu na Golgocie, czyli Miejscu Czaszki, prawdopodobnie dzień przed Paschą, w piątek 7 kwietnia 30 roku. Tam też został pochowany. Na trzeci dzień po śmierci trzy kobiety i apostołowie znaleźli pusty grób. Potem ukazywał się uczniom kilkakrotnie. Odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa to podstawa wiary chrześcijańskiej. Chrystusem został nazwany dopiero około 60 roku (z greckiego christos -„pomazaniec", „mesjasz") i od tego czasu wyznawców Jezusa zaczęto nazywać chrześcijanami. Głównymi źródłami poznania życia Chrystusa są cztery ewangelie, a także przekazy historyków starożytnych, w tym Tacyta, Sweto-niusza i Józefa Flawiusza.
Polecamy