Imhotep

Egipski architekt i uczony, żyjący w czasach faraona Dżesera. Był arcykapłanem i doradcą władcy. Nadzorował także wszelkie roboty budowlane wykonywane na zlecenie faraona. Jako budowniczy wsławił się wzniesieniem pierwszej piramidy schodkowej w Sakkara, zbudowanej nad tradycyjną mastabą - miejscem pochówku najwybitniejszego władcy III dynastii, faraona Dżesera. Do tej pory typową formą grobowca wysokich dostojników i ludzi bogatych była mastaba -kwadratowy kopiec obłożony kamieniem lub cegłą nad komorą grobową, która, położona głęboko pod ziemią, łączyła się z kopcem zewnętrznym za pomocą szybu. Piramidę Dżesera otaczała rozbudowana nekropolia, ze świątyniami, rozległymi dzielnicami grzebalnymi i innymi budowlami, zachowanymi do dziś. Starożytni Egipcjanie, doceniając wielkość i wspaniałość tego założenia architektonicznego, uznali Imhotepa za bóstwo. Jest to pierwszy artysta, którego imię zanotowano w historii. Przy wznoszeniu piramidy schodkowej Dżesera Imhotep zrezygnował z dotychczasowych materiałów używanych w budownictwie egipskim. Zamiast drewna, trzciny i cegieł wyrabianych z gliny zastosował bloki kamienia. Piramida składała się z sześciu potężnych mastab ustawionych jedna na drugiej, z których wyższa miała mniejszą podstawę od niższej. Wysokość całej budowli miała około 60 metrów, a podstawa najniższej mastaby - 140 x 118 metrów. Imhotep był także lekarzem. Wierzono, iż jest obdarzony specjalną mocą uzdrowiciel-ską. Po śmierci czczono go jako boga medycyny i wzniesiono mu świątynię. Jego kult przejęli nawet Grecy, utożsamiając go z Asklepiosem. Od okresu Nowego Państwa był także czczony jako opiekun pisarzy. W epoce hellenistycznej (około 330-30 r. p.n.e.) oddawano Imhotepowi cześć jako synowi boga Ptaha, będącego źródłem i istotą wszechrzeczy, jednego z bogów stworzycieli. Grobowiec Imhotepa znajduje się prawdopodobnie w nekropolii w północnej Sakkarze. W starożytności uważano go za budowlę o szczególnej mocy uzdrawiającej.
Polecamy