Ignacy Loyola

Ksiądz hiszpański, założyciel zakonu jezuitów. Pochodził z możnego rodu rycerskiego i był najmłodszym z trzynaściorga rodzeństwa. Po śmierci ojca służył jako paź na królewskim dworze, a następnie przeszedł na służbę oficerską do wicekróla Nawarry. Uczestniczył w wojnie z Francją i w roku 1521 został ciężko ranny pod Pampeluną. Podczas długotrwałej rekonwalescencji przeczytał „Złotą legendę" Jacopa da Voraigne'a, książkę słynną w całej średniowiecznej Europie. Ponadto bratowa podarowała mu nie mniej znane „Życie Jezusa" Ludolfa de Saksa. Po wyzdrowieniu (był chromy do końca życia) opuścił rodzinny zamek Loyola w Kraju Basków i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego, Montserrat. Tam na ołtarzu złożył swą broń i zatrzymawszy się na krótko w klasztorze dominikanów w Manresie, udał się następnie do górskiej groty, gdzie przez dwa lata pędził życie pustelnicze. Tu powstał zarys słynnych później „Ćwiczeń duchownych", które, jako owoc dziewiętnastu lat przemyśleń, otrzymały formę ostateczną w roku 1540. Stały się one podstawą późniejszych rekolekcji. W roku 1523 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podczas podróży był dwukrotnie więziony pod zarzutem szpiegostwa. Po powrocie do Barcelony postanowił uzupełnić edukację -przez dwa lata uczył się łaciny. Następnie został studentem teologii, najpierw na uniwersytecie w Alcali, a następnie - w Salamance. W roku 1528 wyjechał do Paryża, na tamtejszy uniwersytet - Sorbonę, żeby uzupełnić stadia. Utrzymywał się z żebraniny. W roku 1534 założył wraz z towarzyszami w Paryżu zakon jezuitów: Societas Jesu, czyli Towarzystwo Jezusowe (jezuici). Początkowym celem była praca misyjna w Palestynie. Misjonarze nie dotarli tam, ponieważ droga dla chrześcijańskich pielgrzymów została odcięta przez Turków. Zatrzymali się w Rzymie i uzyskawszy w roku 1540 przyzwolenie papieża Pawła III, rozpoczęli działalność. Głównym zadaniem jezuitów stało się teraz nauczanie młodzieży zgodnie z zasadami wiary i przeciwstawianie się działalności reformatorów religijnych dążących do rozbicia Kościoła. W 1541 roku Ignacy Loyola został pierwszym generałem zakonu. Funkcję tę sprawował do końca życia. Papież beatyfikował go w roku 1609, a kanonizował trzynaście lat później (1622).
Polecamy