Henry Hudson

Żeglarz angielski. W poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego i Północno--Wschodniego odbył cztery wyprawy. Podczas pierwszej z nich, na którą wyruszył w roku 1607, próbował dotrzeć do Chin i Indii przez biegun północny, między Grenlandią a Spitsbergenem. Dopłynął do 80°23' szerokości geograficznej północnej. Dalszą podróż uniemożliwiły mu lody. W drodze powrotnej odkrył wyspę Jan Mayen. Jego sprawozdania z tej podróży, opisujące bogactwo świata zwierzęcego w okolicach Spitsbergenu, zapoczątkowały wielkie wyprawy łowców fok i wielorybów na wody Północy. W roku 1608 wyruszył na kolejną wyprawę, sfinansowaną tak jak poprzednia, przez Kompanię Moskiewską, starając się znaleźć Przejście Północno-Wschodnie wzdłuż brzegów Europy i Azji. Dotarł aż do Nowej Ziemi, jednakże klimat polarny był zbyt ostry dla jego załogi, co zmusiło go do rezygnacji z dalszej podróży. Rok później (1609) został wysłany na trzecią wyprawę przez holenderską Kompanię Wschodnioindyjską. Ponowił próbę popłynięcia na północny wschód. Osiągnął Przylądek Północny na krańcach Półwyspu Skandynawskiego. Jednakże warunki podróży były niesprzyjające (duże lody), więc zawrócił w kierunku południowo-zachodnim i płynąc koło Wysp Owczych, dotarł do Nowej Fundlan-dii. W poszukiwaniu dogodnego przejścia na zachód popłynął wzdłuż wybrzeży amerykańskich na południe i znalazł ujście rzeki, którą później nazwano jego imieniem. Pozostawiony przez niego opis tej rzeki i okolic sprawił, że w roku 1614 Holendrzy założyli tam faktorię handlową, a następnie osadę Nowy Amsterdam, nazwaną później Nowym Jorkiem. W latach 1610-1611 (będąc w służbie angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej) podjął się poszukiwań Przejścia Północno-Zachodniego na statku „Discovery". Po opłynięciu południowego cypla Grenlandii dotarł do półwyspu Labrador i płynąc wzdłuż jego wybrzeży, dostał się do cieśniny, a następnie do zatoki nazwanej później jego imieniem. Na wschodnim wybrzeżu Zatoki Jamesa (odnoga Zatoki Hudsona) wyprawa spędziła zimę, uwięziona w lodach. W czerwcu 1611 roku załoga zbuntowała się, nie chcąc płynąć dalej, i spuściła czółno z Hudsonem, jego dwunastoletnim synem i ośmioma wiernymi marynarzami. Odtąd po Hudsonie zaginął wszelki ślad. W latach 1612-1613 podjęto ekspedycję ratunkową na statkach „Discovery" i „Resolution", ale nie przyniosła ona żadnych rezultatów.
Polecamy