Heinrich Rudolf Hertz

Fizyk niemiecki. Pochodził z zamożnej rodziny, która zapewniła mu wszechstronne wykształcenie. Został studentem politechniki, najpierw we Frankfurcie, a następnie w Dreźnie. Zamierzał poświęcić się budownictwu, lecz stwierdził, że bardziej interesują go nauki przyrodnicze. Chcąc się zająć ich zgłębianiem, przeniósł się na uniwersytet w Monachium, który w owym czasie cieszył się opinią jednej z najlepszych uczelni w tej dziedzinie. Już w okresie studiów przeprowadzał różne eksperymenty, własnoręcznie budując potrzebne mu przyrządy. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukową. W latach 1885-1889 był profesorem na politechnice w Karlsruhe, a następnie od 1889 roku - na uniwersytecie w Bonn. W roku 1886 po raz pierwszy wytworzył fale elektromagnetyczne, które teoretycznie przewidział James Clerk Maxwell, fizyk brytyjski. Dokonał tego za pomocą oscylatora elektrycznego (zwanego oscylatorem Hertza): przeskok wytworzonej iskry elektrycznej wywołał zaburzenie elektromagnetyczne rozchodzące się w przestrzeni jak fala. Hertz stwierdził, że gdy w obszarze zaburzenia znajdzie się przewodnik elektryczny, to spowoduje ono pojawienie się w nim szybko-zmiennego prądu elektrycznego, czyli drgań elektrycznych. Po tym doświadczeniu rozpoczął wnikliwe badanie fal elektromagnetycznych, które (niewidoczne i niewyczuwalne zmysłami) zachowują się jak światło, m.in. ulegają odbiciu i załamaniu, i rozchodzą się z taką samą jak światło prędkością. Różnią się jedynie od niego częstotliwością drgań, to znaczy liczbą dokonujących się w jednej sekundzie zmian własności elektrycznych i magnetycznych ośrodka, w którym się rozchodzą. Prace Hertza stworzyły podstawy do rozwoju radiokomunikacji, chociaż sam uczony traktował je jako wywody czysto teoretyczne -nie widział możliwości zastosowania swoich odkryć w praktyce. Od nazwiska Hertza pochodzi nazwa jednostki częstotliwości - herc, oznaczająca częstotliwość zjawiska okresowego, którego okres wynosi 1 sekundę. Ponieważ częstotliwość fal elektromagnetycznych jest znacznie większa, w praktyce stosuje się jednostki większe: kiloherc (tysiąc zmian na sekundę), megaherc (milion zmian na sekundę) i gigaherc (miliard zmian na sekundę).
Polecamy