Heinrich Himmler

Jeden z głównych przywódców hitlerowskich Niemiec, zbrodniarz wojenny. Otrzymał staranne wykształcenie - był z zawodu agronomem i przed objęciem wysokich funkcji w Trzeciej Rzeszy miał kurzą fermę. Po I wojnie światowej służył we Frei-korps - nacjonalistycznych oddziałach ochotniczych przeznaczonych do tłumienia ruchów rewolucyjnych. Jako zwolennik Hitlera brał w roku 1923 udział w puczu monachijskim Narodowosocjałistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), a dwa lata później został jej członkiem. W 1929 roku stanął na czele Schutz-Staffen, czyli SS i pozostawał na tym stanowisku aż do śmierci. W latach 1930-1944 był posłem do Reichstagu. W roku 1931 wspólnie z Reinhardem Heydrichem utworzył partyjną służbę bezpieczeństwa - SD, a z R. Darre - Urząd Rasy i Osadnictwa SS. W 1933 roku rozpoczął razem z Hermannem Góringiem tworzenie obozów koncentracyjnych. Rok później przejął od Góringa zwierzchnictwo nad gestapo i odegrał (oprócz Hitlera) główną rolę w krwawej likwidacji kierownictwa SA z Ernstem Róhmem na czele, rzekomo przygotowującym zamach stanu, oraz innych przeciwników politycznych podczas „nocy długich noży". Do wszystkich funkcji politycznych dodał od roku 1936 stanowisko szefa policji (Reichsfuhrer SS und Chef der deutschen Polizei), a w latach 1943-1945 ministra spraw wewnętrznych. W roku 1938 współorganizował „noc kryształową" - pogrom Żydów niemieckich. Jeden z największych ludobójców w historii był przede wszystkim biurokratą. To, co zaplanował przy biurku, starał się następnie wcielić w życie. Nakazał na przykład badanie czaszek zamordowanych radzieckich oficerów politycznych, sądził bowiem, że przekonania komunistyczne są skutkiem zwyrodnienia fizycznego. Do SS przyjmował niebieskookich blondynów o wzroście co najmniej 170 centymetrów, ponieważ uważał, że już sam wygląd aryjski stanowi o ich wyższości nad innymi ludźmi. Był głównym inicjatorem mordów przeciwników politycznych, Żydów i obywateli krajów podbitych w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. W ostatnich dniach II wojny światowej próbował nawiązać kontakt z aliantami w celu zawarcia rozejmu, za co został wykluczony przez Hitlera z NSDAP i pozbawiony wszystkich funkcji. Po aresztowaniu przez wojska brytyjskie popełnił samobójstwo.
Polecamy