Georges Leclanche

Chemik francuski. Urodził się i zmarł w Paryżu. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Od dziecka interesował się techniką i tej pasji podporządkował swoje wykształcenie, chociaż rodzina miała co do niego inne plany. W 1860 roku ukończył edukację techniczną na wydziale inżynierskim politechniki. Po studiach pracował jako inżynier w zakładach przemysłowych, jednocześnie prowadząc prace badawcze. W roku 1867 porzucił dotychczasowe zajęcie i poświęcił się wyłącznie pracom nad wynalazkami. Siedemnaście lat po uzyskaniu tytułu inżyniera, to znaczy w roku 1877, wynalazł ogniwo galwaniczne zwane ogniwem Leclanchego. Zastosował w nim pręt węglowy, który pełnił funkcję elektrody dodatniej. Elektrodą ujemną była płyta cynkowa. Elektrody zostały zanurzone w elektrolicie - roztworze wodnym chlorku amonowego NH4C1. Elektroda węglowa znajdowała się w woreczku wypełnionym sproszkowanym dwutlenkiem manganu MN02, zmieszanym z grafitem w celu zwiększenia przewodnictwa, utleniającym wydzielający się wodór i zapobiegającym polaryzacji elektrod. Napięcie pojedynczego ogniwa Leclanchego malało w miarę upływu czasu pracy tego urządzenia, które nie mogło być regenerowane. Podczas pracy ogniwa ubywało też elektrody cynkowej, która przechodziła do elektrolitu. Mechanizm procesu chemicznego będącego źródłem energii elektrycznej nie został dokładnie poznany. Wynalazkiem zainteresowały się służby serwisowe telegrafu w Belgii i zaczęły wykorzystywać go w praktyce. Powszechne zastosowanie znalazło tzw. suche ogniwo Leclanchego. Elektrodę ujemną stanowił w nim cynkowy cylinderek, w którym znajdował się pręt węglowy otoczony substancją porowatą, czyli żelem (otrzymywanym w czasach Leclanchego ze skrobi), nasyconą elektrolitem. Tego rodzaju ogniwa, zwane powszechnie bateryjkami, stosowane są do zasilania latarek elektrycznych, przenośnych aparatów radiowych i telewizyjnych oraz innych urządzeń tego typu. Obecnie wypierają je ogniwa najnowszej generacji, działające jednak na tej samej zasadzie. Georges Leclanche otworzył zakład, w którym produkował baterie. Po śmierci wynalazcy fabryczkę przejął jego brat Maurice.
Polecamy