Edwin Powell Hubble

Wybitny astronom amerykański. Astronomią zainteresował się pod wpływem wykładów George'a Ellery'ego Hala, znanego astronoma amerykańskiego. Studiował na uniwersytecie w Chicago matematykę i astronomię. W roku 1910 uzyskał dyplom z obu tych kierunków. Był także znanym bokserem. Porzucił astronomię i boks i zaczął studiować prawo na Oksfordzie. Studia prawnicze ukończył w roku 1912 i od następnego roku podjął praktykę adwokacką w stanie Kentucky, ale wkrótce prawo go znudziło. Ostatecznie wybrał astronomię, co zademonstrował powrotem na uniwersytet chicagowski w roku 1914, żeby kontynuować studia na tym wydziale. Ponadto rozpoczął pracę w Yerkes Observatory w Wisconsin. W roku 1917 obronił pracę doktorską z astronomii. Wziął także udział w I wojnie światowej jako oficer transportowy armii amerykańskiej, kończąc służbę w stopniu majora. Po wojnie osiadł w obserwatorium w Mount Wilson, gdzie został profesorem. Spędził tam resztę życia. W latach 1922-1925 prowadził fotograficzne i spektograficzne badania galaktyk, posługując się teleskopem o średnicy 2,5 metra. Wykrył prawdziwą naturę galaktyk jako systemów równorzędnych Galaktyce Drogi Mlecznej, w skład której wchodzi Układ Słoneczny i wszystkie gwiazdy widoczne gołym okiem. W roku 1923 zaczął poszukiwać metody klasyfikowania galaktyk. Wymyślił system, który je grupuje według kształtu na: eliptyczne (opisuje się je liczbą od 0 do 7, biorąc pod uwagę stopień ich spłaszczenia), spiralne (od jądra odbiegają ramiona; w zależności od tego, jak rozbudowane są te ramiona, przypisuje im się klasy a, b, c) i spiralne z poprzeczką (mają ramiona spiralne odchodzące od końców biegnącej przez jądro poprzeczki, utworzonej z obłoków gazu i gwiazd; klasyfikuje się jako a, b, c). W roku 1929 ustalił proporcjonalność między odległościami galaktyk a przesunięciem ich linii widmowych ku czerwieni (im bardziej odległe są te galaktyki, tym bardziej ich światło zbliża się do czerwieni). Znalazł związek pomiędzy prędkościami galaktyk a ich odległościami zwany prawem Hubble'a. Jego badania przyczyniły się w istotny sposób do powstania hipotezy o narodzinach wszechświata zwanej wielkim wybuchem. W uznaniu zasług nazwano jego imieniem satelitarne obserwatorium astronomiczne - Teleskop Kosmiczny Hubble'a - wyniesione na orbitę w roku 1990.
Polecamy