Edmund Halley

Astronom brytyjski. Urodził się w Hag-gerston koło Londynu, zmarł w Greenwich. Studiował w Oksfordzie. Po ukończeniu studiów wyjechał na Wyspę Świętej Heleny w celu obserwacji gwiazd nieba południowego. Przebywał tam w latach 1676-1677. Podczas pobytu na wyspie opracował sposób określania odległości Słońca od Ziemi na podstawie przejść Merkurego przed tarczą słoneczną oraz wyznaczył współrzędne 360 gwiazd nieba południowego. W uznaniu doniosłości jego badań w roku 1677 został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Królewskiego (Royal Society) w Londynie. Wkrótce został jego sekretarzem. Na zlecenie Towarzystwa w roku 1679 przyjechał do Gdańska do słynnego astronoma Jana Heweliusza i wręczył mu sporządzony przez siebie katalog gwiazd. Składał też wizyty naukowe uczonym Francji i Włoch. W latach 1698-1700 odbył podróż badawczą na powierzonym mu okręcie. Rezultatem podróży do Afryki Północnej i Ameryki były pierwsze mapy deklinacji magnetycznej, to znaczy kąta odchylenia igły magnetycznej od kierunku północ-południe w danym punkcie Ziemi. Współpracował blisko z Isaakiem Newtonem. Posługując się wspólnie opracowanym sposobem obliczania orbit ciał niebieskich, wyznaczył orbity komet - niewielkich ciał niebieskich dostrzeganych co pewien czas w Układzie Słonecznym. W roku 1703 został profesorem uniwersytetu w Oksfordzie. Dwa lata później (1705) odkrył istnienie kometar-nych eliptycznych orbit okresowych, które opisał w dziele „Synopsis astronomiae cometicae". Był także autorem stosowanej w XVIII wieku metody wyznaczania odległości Słońca od Ziemi na podstawie przejść Wenus przed tarczą słoneczną, którą opracował w latach 1693-1716. W roku 1715 szczegółowo opisał wygląd chromosfery i korony słonecznej zaobserwowanej podczas zaćmienia Słońca. Trzy lata później (1718) odkrył istnienie ruchów własnych gwiazd. Ponadto w obserwatorium w Greenwich, którego był dyrektorem od roku 1720, prowadził obserwacje Księżyca, udoskonalając teorię jego ruchu. Na podstawie zapisków historycznych dotyczących komet stwierdził, że niektóre z nich pojawiają się okresowo. Za taką uznał pojawiającą się co 76 lat kometę, nazwaną na jego cześć kometą Halleya, i przepowiedział daty jej pojawiania się.
Polecamy