Dennis Gabor

Fizyk angielski pochodzenia węgierskiego, inżynier elektryk. Od roku 1927 pracował w firmie Siemens & Halske w Berlinie. W roku 1933 uciekł przed prześladowaniami z faszystowskich Niemiec do Anglii, gdzie podjął pracę w Thomson-Houston Company. Przez cały czas prowadził badania z zakresu elektroniki - dziedziny nauki i techniki zajmującej się wykorzystaniem, zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych. Szczególnie poświęcił się optyce elektronowej (będącej działem elektroniki) badającej tory elektronów w porównaniu z torami promieni świetlnych. W 1947 roku wpadł na pomysł holografii, a w latach 1948-1951 opracował teoretycznie jej metody. Holografia to technika rejestracji i odtwarzania obrazów z zachowaniem stosunków przestrzennych, a hologram to zapis obrazu interferencyjnego, będący nieregularnym układem różnorodnych deseni. Zawiera on jednakże w tej pozornie bezładnej kombinacji prążków i pierścieni zarejestrowanej na materiale światłoczułym dokładną informację 0    stosunkach przestrzennych danego obiektu. Hologram w niczym nie przypomina sfotografowanego przedmiotu. Zapis na nim odczytuje się poprzez odpowiednie ustawienie do światła. Zasadniczą ideę holografii sformułował już w latach 1907-1920 fizyk polski, profesor Politechniki Warszawskiej, Mieczysław Wolfke. Niezależnie od niego podstawy holografii stworzył Gabor. Rozwój holografii umożliwiło jednak dopiero wynalezienie w roku 1960 lasera - urządzenia do wytwarzania spójnych (skierowanych w jednym kierunku i    nie rozbiegających się) wiązek promieniowania świetlnego o określonej częstotliwości, czyli czystej barwie, nie zmieszanej z barwami odpowiadającymi innym częstotliwościom. Holografia znalazła szerokie zastosowanie w różnego rodzaju badaniach naukowych, technicznych i przemysłowych. W 1949 roku Dennis Gabor rozpoczął wykłady w Imperial College of Science and Technology w Londynie. W 1958 roku został profesorem tej uczelni. Jego inne prace dotyczyły badań nad udoskonaleniem oscylografów, teorią komunikacji, optyki i telewizji. Był członkiem Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie i Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Za prace nad holografią otrzymał w roku 1971 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
Polecamy