Asioka

Trzeci władca z dynastii Maurjów, wnuk jej założyciela, Czandragupty Maurii, największy władca w historii Indii. Pomiędzy historykami trwa spór, w którym roku wstąpił na tron: podaje się dwie daty - rok 268 lub 273 p.n.e. Początkowo próbował jak dziadek powiększyć terytorium państwa drogą podbojów. W ósmym roku swego panowania (około roku 260 p.n.e.) odniósł wielkie zwycięstwo w wojnie przeciwko Kalindze, państwu położonemu na wschodnim wybrzeżu Indii. Okrucieństwa tej wojny tak zszokowały władcę, że stał się wyznawcą buddyzmu, a przede wszystkim jego propagatorem. Stworzył ideę dhammy, która m.in. nakazywała prawdomówność, łaskawość i łagodność. Jednym z istotnych jej elementów była zasada niestosowania przemocy nie tylko wobec ludzi, ale także wobec zwierząt. Najpierw ograniczył, a następnie zabronił zabijania zwierząt na potrzeby swego stołu i stał się wegetarianinem. Władca wyrzekł się również wojen. Kładł też nacisk na dobre stosunki rodzinne. Owe zasady w formie edyktów i orędzi kazał wyryć na skałach i kolumnach w całym królestwie. Edykty zajmowały się także sprawami mniejszej wagi, jak sadzenie drzew przy drogach, budowa dróg, zakładanie wodopojów i ośrodków lekarskich dla zwierząt i ludzi. Do wprowadzania w życie swoich zaleceń stworzył służbę wykonawczą. Pragnął, by buddyzm przekroczył granice jego królestwa. Zaczął więc prowadzić działalność misyjną. Według tradycji pod rządami Asioki zebrało się na dworze w Pataliputrze około roku 250 p.n.e. trzecie zgromadzenie buddystów, które zadecydowało o wysłaniu misjonarzy do wielu krajów w celu propagowania buddyzmu. Córka władcy, Sanghamitra, i jego syn, Mahendra, przenieśli buddyzm na Cejlon. Sam Asioka pielgrzymował do miejsca urodzenia Buddy. Uważa się, że to on zaszczepił idee buddyzmu w Nepalu, a także iż wysłał misjonarzy na dwór chiński. Choć władca był buddystą, nakazywał tolerancję wobec wszystkich religii i otaczał je opieką. Pięćdziesiąt lat po śmierci Asioki jego ogromne państwo się rozpadło. Asioka wywarł duży wpływ na dzieje świata. Przyczynił się bowiem do tego, że buddyzm został jedną z głównych światowych religii.
Polecamy