Alessandro Cagliostro

Włoch znany z przygód i awanturniczego trybu życia. Pochodził z zamieszkałej w Palermo rodziny kupieckiej. Przybierał różne tytuły, występował pod różnymi nazwiskami, m.in. jako hrabia Cagliostro (naprawdę nazywał się Giuseppe Balsamo), hrabia Fénix, markiz Belmonte, markiz Pellegrino. Podawał się za alchemika, wywoływacza duchów, wizjonera, cudownego lekarza posiadającego tajemnicę kamienia filozoficznego i eliksiru młodości, członka masonerii. Wędrował po całej niemal Europie, ścigany za oszustwa i fałszerstwa, z których uczynił receptę na życie. Zaczął od wyłudzenia sporej sumy pieniędzy od złotnika, w zamian za pokazanie miejsca ukrycia złotego skarbu. Łatwo zdobyte pieniądze przeznaczył na podróż po Grecji i Bliskim Wschodzie. Podczas podróży podawał się za czarnoksiężnika. Twierdził, że żyje już ponad 500 lat dzięki tajemniczym specyfikom, które zażywa, w tym dzięki eliksirowi młodości. Po powrocie do Włoch został uwięziony w Neapolu, ale po tygodniu udało mu się zbiec z więzienia i przedostać do Wenecji, gdzie się ożenił. Żona była wspólniczką w dalszych jego matactwach. Wraz z nią wyruszył na północ Europy, przyjmowany w najbogatszych arystokratycznych domach z największym szacunkiem i ciekawością. W roku 1776 zjawił się w Londynie, a w 1779 w Kurlandii (część dawnych Inflant). W roku 1780 dotarł do Petersburga na dwór carycy Katarzyny II, jednakże tam szybko go rozszyfrowano i wygnano z kraju. Przyjechał więc do Warszawy, gdzie został przyjęty owacyjnie. Następnie udał się do Paryża na dwór Ludwika XVI, ale w roku 1785 został zamieszany w kradzież naszyjnika Marii Antoniny i musiał opuścić Francję. Wrócił więc do Włoch i w Rzymie usiłował założyć lożę masońską obrządku koptyjskiego. W tym celu chciał zbliżyć się do wpływowych osób, pragnąc jednocześnie podreperować nadszarpniętą reputację. W roku 1789 został schwytany (prawdopodobnie wydała go żona) i oskarżony przez inkwizycję o herezję i czary. Skazany na dożywotnie więzienie (taki sam wyrok otrzymała jego żona), po sześciu latach zmarł. Awanturnicze życie Cagliostra i jego przygody stały się tematem wielu utworów, m.in. Schillera, Goethego, Dumasa, operetki Johanna Straussa i baletu Jana Adama Maklakiewicza z librettem Juliana Tuwima pt. „Cagliostro w Warszawie".
Polecamy