Abraham Lincoln

Prezydent Stanów Zjednoczonych. Przyszedł na świat jako syn ubogiego farmera. W młodości podejmował się dorywczo różnych prac: był flisakiem i przewoźnikiem, pracował na poczcie. Kształcił się sam. W roku 1836 rozpoczął praktykę adwokacką. Jednocześnie zaczął udzielać się jako działacz polityczny. W latach 1847-1849 został wybrany do Izby Reprezentantów z ramienia Partii Wigów. W roku 1854 uchwalono w Kongresie ustawę Kansas-Nebraska, dzielącą stan Kansas na dwa terytoria: Kansas i Nebraskę (w 1861 Kansas przyjęto do Unii), z czym Lincoln się nie zgadzał. W tymże roku rozgorzała walka o rozszerzenie niewolnictwa poza amerykańskie Południe, na ziemie nowo zdobyte. Przeciwnikiem takiego rozwiązania był Lincoln, który opowiadał się za stopniową likwidacją niewolnictwa. Uważał, iż należy znieść je najpierw na Północy, a dopiero potem, w sprzyjającym czasie, na Południu. Ze względu na różnice w kwestii abolicjonizmu porzucił wigów i przystąpił do nowo powstałej Partii Republikańskiej, stając się jednym z jej przywódców. W 1860 roku został wybrany z ramienia tej partii na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Południe, niezadowolone z wyboru, obawiając się zniesienia niewolnictwa, czyli utraty darmowych rąk do pracy, postanowiło oderwać się od Północy i utworzyć odrębne państwo pod nazwą Skonfederowane Stany Ameryki, w wyniku czego doszło do wybuchu wojny secesyjnej (1861-1865). Jako prezydent, Abraham Lincoln walczył o utrzymanie jedności państwa. Ponieważ wojna pochłonęła wiele ofiar, a jej końca nie było widać, prezydent, chcąc jak najszybciej zakończyć bratobójcze walki, wprowadził powszechną służbę wojskową i blokadę Konfederacji. Zainicjował także program demokratycznych reform społecznych, m.in. w roku 1862 doprowadził do przyjęcia ustawy o osadnictwie, zwanej Homestead Act, zapewniającej uzyskanie na niezamieszkanych terenach na zachodzie kraju stusześć-dziesięcioakrowęj działki ziemi na bardzo korzystnych warunkach. 1 stycznia 1863 roku ogłosił zniesienie niewolnictwa w stanach objętych secesją. W roku 1864 został ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych (w wyborach nie brały udziału stany południowe). Wiosną następnego roku wojna secesyjna zakończyła się zwycięstwem Północy. Kilka dni potem Lincoln zginął od kuli zamachowca w czasie przedstawienia w teatrze. Abraham Lincoln był szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Polecamy