Biografie

Louis Joseph Gay-Lussac

Francuski fizyk i chemik. Urodził się w Saint-Léonard-de-Noblat, zmarł w Paryżu. Był absolwentem École Polytechnique (Szkoły Politechnicznej) w Paryżu, po…

Jan Heweliusz

Wybitny astronom, twórca nowożytnej selenografii. Urodził się w Gdańsku, w rodzinie zamożnych mieszczan. Najpierw uczył się w szkole polskiej w…

Bohdan Zenobi Chmielnicki

Hetman kozacki, polityk, bohater narodowy Ukrainy. Był synem hetmana kozackiego Michała, który walcząc po stronie polskiej, poległ pod Cecora (1620).…

Ferdynand Magellan

Żeglarz portugalski w służbie Hiszpanii, podróżnik, jeden z największych odkrywców wszech czasów. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W młodości zaciągnął…

Euklides

Wybitny matematyk i fizyk grecki. Szczytowy okres jego działalności przypadł na czasy Ptolemeusza I (ok. 367-282 p.n.e.), kiedy to prowadził…

Alessandro Cagliostro

Włoch znany z przygód i awanturniczego trybu życia. Pochodził z zamieszkałej w Palermo rodziny kupieckiej. Przybierał różne tytuły, występował pod…

Sir Winston Leonard Spencer Churchill

Brytyjski mąż stanu, długoletni przywódca Partii Konserwatywnej, pisarz. Absolwent wojskowej szkoły kawalerii. Pełnił służbę wojskową w Indiach; uczestnik brytyjskiej wyprawy…

Giovanni Giacomo Casanova

Włoski pamiętnikarz piszący w języku francuskim, słynny awanturnik. Urodził się w Wenecji jako dziecko aktorki, która oddała go na wychowanie…

ALEKSANDER WIELKI

Zwany także Macedońskim. Wybitny wódz starożytności. Syn Filipa II i Olimpias. Uczeń Arystotelesa. W 338 r. p.n.e. brał wraz z…

Feliks Dzierżyński

Sowiecki działacz komunistyczny. Pochodził z Wileńszczyzny, z polskiej rodziny szlacheckiej. Jako uczeń wileńskiego gimnazjum, zaczął działać od roku 1894 w…

Polecamy