Biografie

Krzysztof Kolumb

Żeglarz włoski w służbie hiszpańskiej. Jedna z najwybitniejszych osobowości w dziejach żeglugi. Odkrywca Ameryki. Pochodził z Genui. Początkowo pracował jako…

Louis Daguerre

Wynalazca francuski, twórca dagero-typii, pierwszej techniki fotograficznej nadającej się do praktycznego zastosowania. Urodził się w Cormeilles-en-Pa-ris w północnej Francji. Był…

Bernardo Bellotto

Malarz włoski, jeden z głównych przedstawicieli malarstwa wedutowego (czyli krajobrazu o przewadze motywów architektonicznych). Kształcił się u swego wuja, Giovanniego…

Joseph Haydn

Wybitny kompozytor austriacki. Mając 6 lat, rozpoczął naukę w szkole w Hainburgu i jednocześnie uczył się muzyki. Śpiewał w chórach…

Nikołaj I. Łobaczewski

Wybitny matematyk rosyjski, twórca geometrii nieeuklidesowej. Urodził się w rodzinie urzędnika w Niżnim Nowogrodzie. Do szkoły średniej uczęszczał w Kazaniu,…

Ferdinand Marie de Lesseps

Francuski inżynier, dyplomata i przemysłowiec. Pochodził z rodziny arystokratów, mającej długie tradycje w służbie dyplomatycznej. W roku 1825 został wicekonsulem…

Sigmund Freud

Austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy. Większą część życia spędził w Wiedniu, dokąd przeprowadził się wraz z rodzicami w roku…

Eratostenes z Cyreny

Grecki filozof, matematyk, astronom i geograf. Zajmował się także filologią, historią i muzyką. Sam nazwał się Filologiem. Pochodził z Cyreny,…

Bracia Grimm

Jacob Ludwig Karl (1785-1863) filolog niemiecki, twórca germańskiego językoznawstwa porównawczego. Brat Wilhelma (1786-1859), filologa, zbieracza baśni i podań. Urodzili się…

Vasco da Gama

Portugalski żeglarz i odkrywca drogi morskiej do Indii. W wyprawie zorganizowanej z rozkazu królewskiego w roku 1497 król Manuel I…

Polecamy